Maccabi

Maccabi heeft als doel de opbouw van een Joods Sociaal Netwerk in de ruimste zins des woords. De Stichting Maccabi Nederland ondersteunt hiertoe in brede zin onder andere een aantal verenigingen die allen hun eigen activiteiten ontplooien.

 

Het bindmiddel dat Maccabi gebruikt voor de opbouw van haar netwerk is gebaseerd op sport, spel en educatie. Maccabi richt zich op alle leeftijdsgroepen en wil actief zijn in geheel Nederland. Maccabi heeft als missie het aantal betrokken en (indirecte) leden aanzienlijk te vergroten door het aanbieden van attractieve activiteiten voor haar gehele doelgroep.

 

Maccabi Maccabi Maccabi

 

Doel

Naast het succesvol continueren van de huidige Maccabi verenigingen, heeft het nieuwe bestuur het doel om Maccabi Nederland te verbreden met meerdere verenigingen cq. sporten. Mede gezien de uitkomsten van het recente demografisch onderzoek zijn zij van mening dat er behoefte is aan een groot Maccabi netwerk dat Joodse mensen de mogelijkheid geeft in een ontspannen en sportieve omgeving aansluiting te zoeken bij andere Joodse mensen.

 

Dit wil niet zeggen dat zij ons alleen richten op de zogenaamde niet bij een kerkelijke gemeenschap aangesloten personen maar zij denken wel dat daar de grootste potentie ligt. In feite willen zij een nieuwe Joodse Gemeenschap (community) creëren met als doel de onderlinge verbondenheid door sport, spel, evenement en educatie te vergoten. 

 

Maccabi Nederland wil geen politieke stelling innemen en dient open te staan voor iedereen die zich met voorgaande gedachte kan identificeren; jong en oud, rijk en arm, links of rechts, orthodox of liberaal of geheel niet gelovig.