ANBI gegevens

Stichting Levi Lassen

Stichting Levi Lassen is opgericht op 24 juni 1957 en ingeschreven onder nummer 41149612 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden.

 

BTW-nummer: 4770122B01

 

 

070-3653930

www.levilassen.nl

info@levilassen.nl

 

Doelstelling volgens statuten en andere interne regelgeving

Stichting Levi Lassen ondersteunt organisaties en projecten die zich inzetten voor sociale en economische rechtvaardigheid, met dien verstande dat minstens twee derde van de uitkeringen van de Stichting aan Joodse organisaties ten goede moet komen.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van Stichting Levi Lassen is terug te vinden in het meerjaren-beleidsplan. In dit document vindt u een overzicht van het meerjarenbeleid, de toekomstvisie en het beleggingsbeleid. Klik hier voor het document.

 

Bestuur: het beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuur 

De bestuursleden van de Stichting Levi Lassen ontvangen geen beloning.

 

Beloningsbeleid medewerkers

Het beloningsbeleid van de medewerkers van Stichting Levi Lassen heeft zijn oorsprong in de Bank-CAO. De beloning is gemiddeld voor wat in de non-profit sector gebruikelijk is. Er is sprake van een 13e maand en een premievrij pensioen.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling

Stichting Levi Lassen geeft jaarlijks financiële steun aan zo'n 120 instellingen in de regio Haaglanden (aandachtsgebied Algemeen), Nederland (aandachtsgebied Joods NL) en Israël (aandachtsgebied Israël).

Een overzicht van de uitgeoefende activiteiten vindt u hier.

 

Formulier belastingdienst (publicatieplicht fondsen)

 

Het formulier belastingdienst vindt u hier terug.

 

Overzicht voorgenomen bestedingen

 

Het overzicht voorgenomen bestedingen 2023 vindt u hier terug.

 

Privacybeleid

 

De Stichting Levi Lassen handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het realiseren van de statutaire doelstellingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor individuele communicatie en niet voor marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld. De verwerking van persoonsgegevens is beveiligd.