Beleid

De Stichting Levi Lassen ondersteunt al vele jaren de Nederlands Joodse gemeenschap. Het bestuur van de Stichting heeft zich in voorgaande jaren gericht op het ontwikkelen van een meer specifiek beleid en heeft tot de volgende uitkeringscategorieën besloten:

  1. culturele, creatieve en Joods maatschappelijke activiteiten in Nederland die versterking van de hedendaagse Joodse identiteit en/of het gemeenschapsgevoel bevorderen;
  2. initiatieven door Joodse organisaties in Nederland gericht op de Joodse jeugd komen waar nodig voor ondersteuning in aanmerking;
  3. activiteiten in Nederland die ten doel hebben de verbetering van de publieke opinie jegens de Joodse gemeenschap; het onderhouden en de verbetering van de verstandhouding tussen de Joodse en niet-Joodse Nederlanders;
  4. activiteiten die samenwerking tussen de verschillende Joodse denominaties in Nederland bevorderen.

Activiteiten met een nadruk op herdenken vallen niet direct binnen het uitkeringsbeleid. Om te weten of een aanvraag met dit thema kan passen kunt u het beste even contact opnemen per mail waarbij u een korte omschrijving van uw plan meestuurt.

 

 

Disclaimer

Het Bestuur van de Stichting Levi Lassen behoudt zich bovenal het recht voor, mede gestuurd door de omvang van de jaarlijks te besteden middelen, aanvragen niet te honoreren, ook al vallen deze binnen de bovengenoemde criteria.